Coachy geeft trainers meer tijd voor voetbal.

Laatste update: 4 september 2018

Privacybeleid

Wie zijn wij?

Coachy is een handelsmerk van Zoofa-Design, met maatschappelijke zetel te Kapellebaan 7, 9260 Wichelen, met ondernemingsnummer BE 0829.857.665.

We weten dat uw privacy belangrijk is voor u

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden.

Verder bevat dit privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit privacybeleid is beschikbaar op onze website https://coachy.io. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Wanneer er veranderingen worden aangebracht, wordt de hierboven vermelde datum aangepast aan de herziening. De aangepaste versie geldt vanaf de datum van herziening. Wij adviseren u dit cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.

Opgelet: Door gebruik te maken van onze coachy.io en app.coachy.io websites en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit privacybeleid beschreven wijze worden verwerkt.

Opmerking: Dit betekent niet uw ‘toestemming’ voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze diensten, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van:

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

De persoonsgegevens die we verzamelen, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de General Data Protection Regulation (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

We gebruiken uw persoonsgegevens om de diensten/software waarop u beroep doet, te leveren en om u toegang te verschaffen tot afgesloten zones.

We vragen uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan dewelke in dit privacybeleid beschreven zijn. Zo kunnen uw persoonsgegeven, zoals uw e-mailadres, met uw goedkeuring gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van veranderingen inzake wetgeving en onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. We kunnen tevens van uw e-mailadres gebruik maken om u te informeren over onze diensten.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken.

Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG.

Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in dit privacybeleid kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies

Raadpleeg hiervoor ons cookiebeleid.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

Gegevens verwerkt door gebruikers in de software

Onze diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten (veelal voetbaltrainers) hun team kunnen beheren. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via de software en zijn hiervoor ook zelf verantwoordelijk. Dit gaat dan vooral over persoonlijke gegevens van voetbalspelers, gebruikt bij het opmaken van spelersprofielen en andere informatie gerelateerd aan het team van de voetbaltrainer. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten en alle verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de gebruiker van de software.

Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via de software verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de gebruiker die onze software gebruikt. We kunnen niet garanderen dat deze gebruikers uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen.

Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 11 september 2018.

Efficiënter werken en meer tijd krijgen voor voetbal dankzij Coachy, net zoals meer dan 2500 andere coaches.

Probeer het gratis

Test Coachy vandaag nog gratis uit. Registreer snel en eenvoudig (Geen betaling vereist).